`Ənam` surəsinin təfsiri

`Ənam` surəsinin təfsiri

Bu surə Peyğəmbərə (s) Məkkədə nazil olmuş 67-ci surədir. Əhli-beytdən (ə) nəql olunan rəvayətlərə əsasən, bu surənin ayələrinin hamısı bir yerdə nazil olmuşdur. Digər Məkkə surələrində olduğu kimi, bu surənin əsas hədəf məqsədi üçlük təşkil edən tövhid, nübüvvət məad məsələlərinə dəvət etməkdir. Lakin hər şeydən artıq yeganəpərəstliyə dəvət, eləcə şirk bütpərəstliklə mübarizəyə təkid olunur.

Google+ WhatsApp