“NƏHCÜL-BƏLAĞƏ” HEKAYƏTLƏRİ

“NƏHCÜL-BƏLAĞƏ” HEKAYƏTLƏRİ

Quranın qardaşı sayılanNəhcül bəlağəüç hissəyə bölünür:

1-Xütbələr;

2-Məktublar;

3-Qısa kəlamlar.

Nəhcül-bəlağə haqqında çox sözlər deyilmiş onun şəninə bir çox təriflər söylənilmişdir:

Nəhcül-bəlağə-mərifət dəryası.

Nəhcül-bəlağə-səadət əzab yollarını özündə əks etdirən albom.

Nəhcül-bəlağə-zülm istismardan nicat kitabı.

Nəhcül-bəlağə-təkamül inkişaf kitabı.

Nəhcül-bəlağə-zaman dövrü əhatə edən ictimai siyasi kitab

Nəhcül-bəlağə sanki keçmiş, müasir dövr gələcək üçün yazılmış, zaman keçdikcə köhnəlmək bilməyən, əksinə günbəgün təzələnən bir kitabdır.

Nəhcül-bəlağə bütün bəşəri biliklər dünya baxımı üsulları özünə məxsus yer tutur. Dini siyasətdən ayıranlar yaxşı olardı ki, “Nəhcül bəlağəni mütaliə edib yanlış kor təsəvvürləri özlərindən uzaqlaşdırsınlar.

Google+ WhatsApp