“QIRX” KƏLMƏSİ HAQQINDA QIRX İNÇƏLİK

“QIRX” KƏLMƏSİ HAQQINDA QIRX İNÇƏLİK

Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs qırx gün müddətində əməllərini ixlasla yerinə yetirsə, elm və hikmət çeşmələri onun qəlbindən dilinə cari olar.”[1][1] “Səfinətul-bihar”, 2-ci cild, səh. 667.

 

Google+ WhatsApp