ŞİƏ CAVAB VERİR

ŞİƏ CAVAB VERİR

İstismarçıların müsəlman millətləri arasında istifadə etdikləri köhnə metodlardan biri də budur ki, çoxlu şübhə və müşküllər yaratmaqla əzəmətli İslam dininə zərbə vursunlar. Bu onların son əsrlərdə müxtəlif şəkillərdə Orta Asiyada və dünyanın başqa nöqtələrində icra etdikləri qədim üslublardandır.

Google+ WhatsApp