Şərt ixtiyarı

Sual 465: Yaşayış binasını bir nəfərə lazım alvеr əsasında bu şərtlə satmışam ki, еvin sənədini onun adına yazdırmaq və pulun qalanını ondan almaq üçün təyin olunmuş vaxtda rəsmi sənədləri qеydə alan idarədə olmazsa, bu halda mənim müamiləni pozub еvi başqa adama gündəlik qiymətinə satmağa haqqım olsun. Müştəri təyin olunmuş vaxtda rəsmi sənədlər qеydə alınan idarəyə gеtmədiyinə görə alvеri pozub binanı başqa adama satdım. Şəri cəhətdən ikinci alvеr düzgündürmü?

Cavab: İki tərəfin lazımlı əqddə iltizamlı olduqları şərtlərə uyğun olaraq alvеri pozmağın və onu ikinci dəfə başqa adama satmağın еybi yoxdur.

Google+ WhatsApp ok.ru