Şəri-dini suallara cavablar - SUAL 55

Şəri-dini suallara cavablar - SUAL 55

“Fitrə zəkatı”nda “fitrə” sözünün mənası, onu ödəməyin fəlsəfə və faydaları nədir?

Maide.Az 10 mərcəi-təqlidin fətvası əsasında hazırlanmış şəri-dini suallara cavabları əziz oxuculara təqdim edir: 

FİTRƏNİN MƏNA VƏ FƏLSƏFƏSİ

SUAL 55: “Fitrə zəkatı”nda “fitrə” sözünün mənası, onu ödəməyin fəlsəfə və faydaları nədir?

Lüğətdə “fitrə” sözünün bir neçə mənası vardır və ən mühümü “İslam” və “xilqət” mənalarıdır. Terminoloji məna bundan ibarətdir: Fitrə dedikdə hər bir müsəlmanın öz himayəsində olan şəxs üçün ödədiyi müəyyən zəkat nəzərdə tutulur. Fitrə zəkatının verilmə vaxtı mübarək Ramazan ayının sonuncu günün məğrib vaxtından fitr bayramının günorta çağına qədərdir. Bu növ maddi ödəniş insanın ruhu və cisminin sağlamlığına səbəb olduğundan, ona “bədən zəkatı” və ya “fitrə” deyilir. Onun İslam mənası ilə uyğunluq səbəbinə gəldikdə isə, fitrə zəkatı İslamın tələbidir. Elə buna görə də “Fitr” bayramı axşamı qürub vaxtından qabaq İslam dinini qəbul edən şəxs də “fitrə zəkatı” ödəməlidir.

“Fitrə zəkatı” şiə və sünnilərin yekdil nəzərinə əsasən vacibdir. Dini mətnlərdə fitrə zəkatının bir çox fəlsəfə və faydaları sadalanmışdır:

1. İslam Peyğəmbəri həzrət Muhəmmədə (s) salavat göndərmək namazı tamamladığı kimi, fitrə zəkatı da orucu tamamlayır;[1]

2. Mübarək Ramazan ayının orucunun qəbul olmasına səbəb olur;[2]

3. Həmin il insanı ölümdən qoruyur;[3]

4. Bədənin sağlamlığını və insanın ruhunu çirkinlikdən qoruyur;[4]

5. Malın zəkatını kamilləşdirir.[5][1] “Mən la yəhzuruhul-fəqih”, 2-ci cild, “Fitrə” bölümü, səh.183.

[2] Yenə orada.

[3] “Kafi”, 4-cü cild, “Fitrə” bölümü, səh.174.

[4] “Əl-mustədrək”, 7-ci cild, “Fitrə zəkatı”, bölümü, səh.137.

[5] “Vəsailuş-şiə”, 9-u cild,”Fitrə zəkatı” bölümü, səh.318.

 

Xatırladaq ki, şəri-dini suallara cavablar gənclər və ali məktəb tələbləri tərəfindən irəli sürülüb, 10  mərcəi-təqlidin fətvası əsasında  hazırlanıb və əziz oxuculara təqdim olunur. Bu araşdırmanın tənzimlənməsində aşağıdakı nöqtələr diqqət mərkəzində saxlanılır:
1. Sualların cavabları mənbələrə əsaslanmışdır;
2. Sualların cavablarının dəqiqliyi ilə bağlı xatircəmlik əldə etmək üçün möhtərəm mərcəi-təqlidlərin dəftərxanalarının sual-cavab şöbəsi ilə də əlaqə saxlanılmışdır;
3. Sualların cavablarında imam Xomeyninin fətvası ilə yanaşı, aşağıda adıçəkilən mərcəi-təqlidlərin də fətvaları nəzərə alınmışdır:
–Ayətullah Seyid Əli Xamenei;
–Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Sistani;
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Vəhid Xorasani.
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Nuri Həmədani;
–Ayətullah Şeyx Lütfullah Safi Qolpayiqani;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədtəqi Bəhcət;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədfazil Lənkərani ;
–Ayətullah Şeyx Mirzə Cavad Təbrizi;
–Ayətullah Şeyx Nasir Məkarim Şirazi;
 
Allah-Taaladan Əhli-beyt (ə) məktəbi və mədəniyyətinin genişlənməsində xidmət göstərən hər bir kəsə tövfiq diləyirik!

 

Google+ WhatsApp ok.ru