Şəri-dini suallara cavablar - SUAL 56

Şəri-dini suallara cavablar - SUAL 56

Yataqxanada qalan təbələbənin fitrə zəkatı verməsi vacibdirmi?

Maide.Az 10 mərcəi-təqlidin fətvası əsasında hazırlanmış şəri-dini suallara cavabları əziz oxuculara təqdim edir: 

 

FİTRƏ ZƏKATININ HÖKMLƏRİ

SUAL 56: Yataqxanada qalan təbələbənin fitrə zəkatı verməsi vacibdirmi?

Bütün mərcəi-təqlidlərin rəyi: Onun yaşayış xərcini ata-anası ödəyirsə və onların çörəyini yeyən sayılırsa, fitrə də onların öhdəsindədir. Amma tələbə özü müstəqil olarsa, fitrə də öz öhdəsindədir.

(“Əl-urvətul-vusqa”, 2-ci cild, “Fitrə zəkatı” bölümü, məsələ 2.)

 

Mövzu ilə bağlı başqa bir sual: Yataqxanada yaşayan, dövlət yeməklərindən pulsuz istifadə edən tələbə və əsgərlərin fitrəsini kim ödəməlidir?

Bütün mərcəi-təqlidlərin rəyi (Safi, Məkarim və Nuridən başqa): Özü ödəməlidir və əgər imkanı olmazsa, fitrə vermək öhdəsindən götürülür.

(“İstiftaat”, İmam Xomeyni, 1-ci cild, “Zəkat” bölümü, sual 17; “İstiftaat”, Ayətullah Xamenei, sual 859, 860 və 863; “İstiftaat”, Ayətullah Fazil Lənkərani, 1-ci cild, sual 876; “İstiftaat” Ayətullah Təbrizi, sual 78-781; “Ayətullah Vəhid, Ayətullah Behcət və Ayətullah Sistaninin dəftərxanasından sorğu.)

Ayətullah Nuri: Qeyd olunmuş fərziyyədə fitrə zəkatını ödəmək kimsəyə vacib deyil.

(“İstiftaat”, 2-ci cild, sual: 302.)

Ayətullah Məkarim Şirazi: İmkanı olarsa, vacib ehtiyata əsasən, özü ödəməlidir.

(“İstiftaat”, 1-ci cild, sual: 369.)

Ayətullah Safi: İmkanı olan hər kəs, ehtiyata əsasən, özü ödəməlidir.

(“Camiul-əhkam”, 1-ci cild, sual: 563.)

Qeyd:Tələbələr fitrə zəkatı ödəməməlidir” deyən mərcəi-təqlidlərin nəzəri budur ki, imkanı olan kəs müstəhəb ehtiyata əsasən, özü ödəsin.

 

Xatırladaq ki, şəri-dini suallara cavablar gənclər və ali məktəb tələbləri tərəfindən irəli sürülüb, 10  mərcəi-təqlidin fətvası əsasında  hazırlanıb və əziz oxuculara təqdim olunur. Bu araşdırmanın tənzimlənməsində aşağıdakı nöqtələr diqqət mərkəzində saxlanılır:
1. Sualların cavabları mənbələrə əsaslanmışdır;
2. Sualların cavablarının dəqiqliyi ilə bağlı xatircəmlik əldə etmək üçün möhtərəm mərcəi-təqlidlərin dəftərxanalarının sual-cavab şöbəsi ilə də əlaqə saxlanılmışdır;
3. Sualların cavablarında imam Xomeyninin fətvası ilə yanaşı, aşağıda adıçəkilən mərcəi-təqlidlərin də fətvaları nəzərə alınmışdır:
–Ayətullah Seyid Əli Xamenei;
–Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Sistani;
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Vəhid Xorasani.
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Nuri Həmədani;
–Ayətullah Şeyx Lütfullah Safi Qolpayiqani;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədtəqi Bəhcət;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədfazil Lənkərani ;
–Ayətullah Şeyx Mirzə Cavad Təbrizi;
–Ayətullah Şeyx Nasir Məkarim Şirazi;
 
Allah-Taaladan Əhli-beyt (ə) məktəbi və mədəniyyətinin genişlənməsində xidmət göstərən hər bir kəsə tövfiq diləyirik!

 

Google+ WhatsApp ok.ru