Şəri-dini suallara cavablar - SUAL69

Şəri-dini suallara cavablar - SUAL69

Boynunda qəza namazı və orucu olan şəxs müstəhəb namaz qıla və oruc tuta bilərmi?

Maide.Az 10 mərcəi-təqlidin fətvası əsasında hazırlanmış şəri-dini suallara cavabları əziz oxuculara təqdim edir: 
 

NAMAZIN HÖKMLƏRİ

SUAL 69: Boynunda qəza namazı və orucu olan şəxs müstəhəb namaz qıla və oruc tuta bilərmi?

Bütün mərcəi-təqlidlərin rəyi: Müstəhəb namaz qıla bilər, amma müstəhəb oruc tuta bilməz.

(“Tozihul-məsail”, mərcəi-təqlidlər, məsələ 1373; “Tozihul-məsail”, Ayətullah Nuri Həmədani, məsələ 1373; “Tozihul-məsail”, Ayətullah Vəhid Xorasani, məsələ 1381; “Əcvibətul-istiftaat”, sual 743.)

Google+ WhatsApp ok.ru