Şəri-dini suallara cavablar - SUAL 78

Şəri-dini suallara cavablar - SUAL 78

-- Cümə namazı “zöhr” namazını əvəz edirmi?

Maide.Az 10 mərcəi-təqlidin fətvası əsasında hazırlanmış şəri-dini suallara cavabları əziz oxuculara təqdim edir: 
 

NAMAZIN HÖKMLƏRİ

CÜMƏ NAMAZININ HÖKMLƏRİ

SUAL 78: Cümə namazı vacibdir, yoxsa müstəhəb? Cümə namazı “zöhr” namazını əvəz edirmi?

Bütün mərcəi-təqlidlərin rəyi (Ayətullah Təbrizi, Ayətullah Safi və Ayətullah Məkarimdən başqa): İmam Zamanın (ə.c.) qeybdə olduğu dönəmdə “cümə” namazı “təxyiri-vacib”dir və nə yaxşı olar ki, insan cümə namazında iştirak etsin. Cümə namazı zöhr namazını əvəz edir, amma cümə namazını qılan şəxsin zöhr namazını da qılması ehtiyata uyğundur.” (“Təxyiri-vacib”in mənası – İnsan cümə günü cümə namazı qılmaq, yaxud zöhr namazı qılmaqda ixtiyar sahibidir.)

(“Tozihul-məsail”, mərcəi-təqlidlər, İmam Xomeyni, Ayətullah Fazil Lənkərani, “Cümə namazının hökmləri”; “Əcvibətul-istiftaat”, Ayətullah Xamenei, sual 606 və 611; “İstiftaat”, Ayətullah Nuri Həmədani, 2-ci cild, sual.215 və 216; “Tozihul-məsail”, Ayətullah Behcət, “Cümə namazı”, məsələ 2; “Tozihul-məsail”, mərcəi-təqlidlər, Ayətullah Sistani, “Cümə namazı”, 2-ci bölüm; “Minhacus-salihin”, Ayətullah Vəhid Xorasani, 2-ci cild, “Cümə namazı”, 13-cü bölüm.)

Ayətullah Təbrizi: “Əgər cümə namazı şəraiti ilə birgə bərpa olunarsa, cümə namazında iştirak etmək vacib-ehtiyatdır və onu qılan şəxsin zöhr namazı qılmasına ehtiyac yoxdur.”

(“İstiftaat”, sual 627 və 630.)

Ayətullah Safi: “Cümə namazında iştirak emək olduqca yaxşıdır. Amma cümə namazı qılan kəs vacib-ehtiyata əsasən, cümə namazı ilə kifayətlənməməli və zöhr namazını da qılmalıdır.”

(“Camiul-əhkam”, 1-ci cild, sual 353.)

Ayətullah Məkarim Şirazi: “İmam Zamanın (ə.c.) qeybdə olduğu dönəmdə cümə namazı “təxyiri-vacib”dir və cümə namazı zöhr namazını əvəz edir. Lakin İslam hökuməti qurulduqda, cümə namazı qılmaq ehtiyata uyğundur.”

(İstiftaat”, 2-ci cild, sual 356 və 357.)

 

Google+ WhatsApp ok.ru