AXİRƏT AZUQƏSİ - birinci cild

AXİRƏT AZUQƏSİ - birinci cild

Bu kitab, əziz peyğəmbərimiz həzrət Məhəmmədin (s) öz yaxın və uca məqamlı səhabələrindən biri olan Əbuzərə söylədiyi qısa və dərin məzmunlu nəsihətlərindən ibarətdir. Rəvayət cüzi fərqlərlə «Məkarimul-əxlaq», «Əmaliyi Şeyx Tusi»,«Məcmueyi-vərram» və «Biharul-ənvar» kimi mötəbər kitablarda qeyd olunmuşdur. Biz bu hədisin «Biharul-ənvar»da olan nümunəsini seçib, bunun barəsində izah və təfsir verməyi qərara aldıq.

 

Google+ WhatsApp