BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ

BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ

İmam Mehdi (əc.) ilə tanışlıq Allahı tanımaq üçün ən gözəl vasitə və ən etibarlı yoldur. "Allahı istəyən sizdən başlayar, onun birliyinə inanan yalnız sizin sözlərinizi qəbul edər, ona dоğru getmək istəyən sizə üz tutar” . (İmam Hadidən (ə) nəql olunan "Camiə kəbirə" ziyarətnaməsi.)

Google+ WhatsApp