CƏFƏRİ MƏZHƏBİ VƏ ƏSASLARI

CƏFƏRİ MƏZHƏBİ VƏ ƏSASLARI

İslam dini, ictimai qaydaları toplayan, insanlar arasında birliyi saxlayan, bir tərəfdən insanın öz nəfsini nəzarət altına almasını, o biri tərəfdən də fərdi cəmiyyətin faydasına verməyi əsas tutan bir dindir.

Google+ WhatsApp