CAMAAT NAMAZININ FƏZİLƏT VƏ SAVABI

CAMAAT NAMAZININ FƏZİLƏT VƏ SAVABI

Allahın camaat namazına diqqəti; “Namaz qılın, Zəkat verin, ruku edənlərlə birlikdə ruku edin (namazı camaatla qılın)”. Təfsirçilərdən bəziləri belə deyiblər: “Namaz qılın” ifadəsi buna işarədir ki, sizin namazınız təkcə zikr və dua olmasın, onu kamil şəkildə oxuyun. Onun ən gözəl rüknü qəlbin diqqətli və Allah qarşısında hazır olmasındadır. Namazın tə`siri insanın ruhunda və canındadır.

Google+ WhatsApp