GƏNC AİLƏLƏR ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR

GƏNC AİLƏLƏR ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR

Müəllif uzun illər təlim-tərbiyə fəaliyyəti və çoxsaylı ailələrlə təmasdan belə bir gerçəkliyi dərk etmişdir ki, bir çox ailə problemlərinin səbəbi ər-arvad münasibətləri ilə bağlı həqiqətlərdən məlumatsızlıqdır. Belə bir məlumatsızlıq səbəbindən bəzi zövcələr ailə həyatından lazımınca bəhrələnə bilmirlər. Onlar sırf məlumatsızlıq səbəbindən ailəni xoşbəxt edəcək böyük ilahi bir neməti əldən buraxırlar. Amma insanlara vaxtında zəruri məlumatlar verilsə, onlar öz şəri, əxlaqi və hüquqi vəzifələri ilə tanış olsalar, düzgün yola yönəldilsələr, ailəni öz inkişafları, xoşbəxtlikləri üçün münasib fəzaya çevirər və yetərincə bəhrələnərlər. 

Google+ WhatsApp