GƏNCLİYİN YEDDİ SƏMASI

GƏNCLİYİN YEDDİ SƏMASI

İslam Peyğəmbərinin (s) vəfatından sonra müxtəlif düşüncə və məzhəblərin yaranması haqqında xeyli araşdırma aparılmış, kitablar yazılmışdır. Hərəsi bir baxışa tərəfdar olan müəlliflərin hər biri öz məzhəbini peyğəmbər dövrünə aid etməyə çalışırlar. Amma tarix boyu İslamın iki böyük firqəsinin − şiə və sünnü alimlərinin təkid etdiyi məsələ budur ki, İslam Peyğəmbəri (s) dinin əsas məsələlərini tam işıqlandırdığından, ziddiyyətə səbəb olan rəy, qiyas, ictihad kimi vasitələrə ehtiyac yoxdur. 

Google+ WhatsApp