Gündəlik namazlardan sonra oxunan dua - `Əllahummə ədxil əla...` duası (VİDEO)

Gündəlik namazlardan sonra oxunan dua - `Əllahummə ədxil əla...` duası (VİDEO)

اَللّـهُمَّ اَدْخِلْ عَلى اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ اَللّـهُمَّ اَغْنِ كُلَّ فَقير اَللّـهُمَّ اَشْبِعْ كُلَّ جائِع اَللّـهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْيان اَللّـهُمَّ اقْضِ دَيْنَ كُلِّ مَدين اَللّـهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوب اَللّـهُمَّ رُدَّ كُلَّ غَريب اَللّـهُمَّ فُكَّ كُلَّ اَسير اَللّـهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فاسِد مِنْ اُمُورِ الْمُسْلِمينَ اَللّـهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَريض اللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناكَ اَللّـهُمَّ غَيِّر سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِكَ اَللّـهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيء قَديرٌ
 
DUANIN OXUNUŞU
 
Əllahummə, ədxil əla əhlil-quburis-surur. Əllahummə, əğni kullə fəqir. Əllahummə, əşbi` kullə cai`. Əllahumməksu kullə uryan. Əllahumməqzi dəynə kulli mədin. Əllahummə, fərric ən kulli məkrub. Əllahummə, ruddə kullə ğərib. Əllahummə, fukkə kullə əsir. Əllahummə, əslih kullə fasidin min umuril-muslimin. Əllahumməşfi killə məriz. Əllahummə, suddə fəqrəna biğinak. Əllahummə, ğəyyir suə halina bihusni halik. Əllahumməqzi ənnəd-dəyn və əğnina minəl-fəqr. İnnəkə əla kulli şəy`in qədir.”
 
DUANIN TƏRCÜMƏSİ
 
İlahi, qəbiristan əhlinə şadlıq bəxş et! İlahi, bütün yoxsulları ehtiyacsız et! İlahi, bütün acları doyuzdur! İlahi, libası olmayan bütün çılpaqları geyindir! İlahi, bütün borcluların borclarını ödə! İlahi, bütün çətinlikdə yaşayanları qəm-qüssədən xilas et! İlahi, bütün qəribləri (öz vətənlərinə) qaytar! İlahi, bütün əsirləri əsirlikdən qurtar! İlahi, müsəlmanların işlərindən bütün fəsadı qaldır! İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver! İlahi, Öz sərvətinlə bizim yoxsulluğumuzu aradan qaldır! İlahi, Öz gözəl halında bizim uğursuzluğumuzu dəyişdir! İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsulluqdan nicat ver! Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən!
 
 
 

Google+ WhatsApp ok.ru