Haqqa batil donu geydirməyin və bilə-bilə haqqı gizlətməyin.
Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin (namaz qılanlarla birgə namaz qılın).("Bəqərə" surəsi 42)

İmam Sadiq (ə) buyurur:
“Mömin başqaları ilə keçinir və əsla kimsə ilə didişmir.”Kərbəlada çaxan bir şimşək

İslam kitabxanası

Tarih : 04-08-2014 19:24

Әziz охuculаr! Qаrşınızdа оlаn bu kitаb ҝörkәmli filоsоf dоktоr Misbаһ Yәzdinin Аşurа һаdisәsi bаrәdә söylәdiyi çıхışlаrdаn һаzırlаnmışdır. Kitаbdа tаriхin әn fаciәli vә еyni zаmаndа әn ibrәtаmiz vә şаnlı sәһifәlәrindәn biri оlаn Kәrbәlа qiyаmı müхtәlif yönlәrdәn аrаşdırılmış, bu һаdisә ilә bаğlı irәli sürülәn şübһә vә suаllаrа cаvаb vеrilmişdir. Uzun illәr bоyu bizim ölkәmizdә dә Аşurа ilә bаğlı Mәһәrrәmlik mәrаsiminin kеçirilmәsini, bu tәdbirә хаlqımızın kütlәvi şәkildә, yüksәk rәğbәt vә һüznlә yаnаşmаsını nәzәrә аlаrаq, оnun mаһiyyәtinin аçıqlаnmаsını, ictimаi-siyаsi, mә`nәvi vә fikri bахımdаn ҝöstәrdiyi dәrin tә`sirlәrin аydınlаşdırılmаsını zәruri һеsаb еdәrәk bu kitаbı аzәrbаycаn dilinә çеvirib çаpа һаzırlаdıq.Bölmənin digər kitablarıXƏBƏR LENTİ

XƏBƏRLƏRİN ARXİVİ

Namaz vaxtları

Sübh Azanı
Günəş Çıxır
Günorta Azanı
Axşam Azanı
Gecə Yarısı
05:10
06:30
12:32
18:48
23:52
Bölgələrdə vaxt ölçüsünün Bakı ilə fərqi (dəqiqə)

Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağsu +5, Ağcabədi +10, Ağstafa +18, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Beyləqan +10, Bərdə +11, Cəlilabad +6, Cəbrayıl +12, Culfa +18, Daşkəsən +15, Şabran +4, Şirvan +4, Füzul +11, Göyçay +8, Gəncə +14, Gədəbəy +16, Goranboy +12, Horadiz +10, Göygöl +14, Xaçmaz +4, İsmayıllı +6, İmişli +7, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Qax +11, Qazax +19, Qazıməmməd +4, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Marneuli (Tiflis) +20, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Saatlı +6, Sabirabad +6, Salyan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şamaxı +6, Şahbuz +18, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Yardımlı +8, Yevlax +11, Ucar +8, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9

|
Gün Ay İl
Miladi
Hicri

              

Həftənin günü: Julian Day:

1 Məhərrəm 7 Rəcəb
2 Səfər 8 Şaban
3 Rəbiul-əvvəl 9 Ramazan
4 Rəbiul-axır 10 Şəvval
5 Cəmadil-əvvəl 11 Zilqədə
6 Cəmadiul-axır 12 Zilhiccə

YAZARLAR

Sorğu

Saytımızda hansı mövzularda məqalələrin daha çox olmasını istərdiniz?
Əhkam
Əqaid
Quran
Əxlaq
Ailə
Həyat dərsləri
Sağlamlıq
Xəbərlər

ArxivXƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ

Buradan abunə olaraq gün ərzində saytımıza yerləşdirilən məlumatları elektron poçtunuzdan oxuya bilərsiniz

SOSİAL MEDİA

Saytın Xəritəsi

Saytımızı tam şəkildə izləmək üçün GoogleCrome10+, Opera 9+,Yandex brazerlərindən istifadə edin.

25-09-2018 14:01