KİTABXANA :

BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ

BİZİMLӘ, BİZDӘN GİZLİ

İmam Mehdi (əc.) ilə tanışlıq Allahı tanımaq üçün ən gözəl vasitə və ən etibarlı yoldur. "Allahı istəyən sizdən başlayar, onun birliyinə inanan yalnız sizin sözlərinizi qəbul edər, ona dоğru getmək istəyən sizə üz tutar” . (İmam Hadidən (ə) nəql olunan "Camiə kəbirə" ziyarətnaməsi.)

ŞİƏ CAVAB VERİR

ŞİƏ CAVAB VERİR

İstismarçıların müsəlman millətləri arasında istifadə etdikləri köhnə metodlardan biri də budur ki, çoxlu şübhə və müşküllər yaratmaqla əzəmətli İslam dininə zərbə vursunlar. Bu onların son əsrlərdə müxtəlif şəkillərdə Orta Asiyada və dünyanın başqa nöqtələrində icra etdikləri qədim üslublardandır.