MƏSCİD

MƏSCİD

İslam dininin məscidlərə yüksək dəyər verdiyini‚ məscidə getməyə təkid etdiyini rəvayətlərdə görə bilərik: «Daima məscidə gedən insan bu səkkiz xeyirdən birinə çatar. Qurani-kərimin möhkəm və aydın ayələrindən bəhrə aparar; faydalı dost tapar; yeni elmlər öyrənər; intzarını çəkdiyi rəhmətə qovuşar; Ona yol göstərən doğru sözlər öyrənər; Onu günahdan qoruyan oyüd-nəsihətlərə yetişər; günah işlətməkdən utanar; Allah qorxusu günahının qarşısını alar.»[1][1] «Tuhəful-uqul», səh: 48 (Hədis imam Həsəndən (ə) rəvayət olunur).

 

Google+ WhatsApp