İMAM MEHDİ (ə.f)  HAQQINDA SUAL CAVAB

İMAM MEHDİ (ə.f) HAQQINDA SUAL CAVAB

“Vəd edilən Məhdi”yə inanmaq dünyanın bütün din-lərində və müxtəlif məzhəblərində, o cümlədən bütpərəstlik, yəhudilik, xristianlıq, zərdüştlük, İslam və s. inanclarda yer alıb və yer almaqdadır. Belə ki axırzamanda saleh bir şəxs zühur edəcək və bəşəriyyətin cinayət, xəyanət və ayrı-seçkiliklərinə son qoyacaq.

Google+ WhatsApp