MATERİALİZMƏ YÖNƏLMƏNİN ƏSAS SƏBƏBLƏRİ

MATERİALİZMƏ YÖNƏLMƏNİN ƏSAS SƏBƏBLƏRİ

Materializm sözünün, çeşidli anlayışları vardır. Bizim o anlaşların hamısından söz açmağımız bəhsimizin əsas məqsədi ilə uyğun deyildir. Misal olaraq: «Bəziləri materializm dedikdə «maddəni əsl və həqiqət» bilən görüşü qəsd edirlər. Yəni onlar, maddə, insan zehninin törətdiyi bir şey deyil, əksinə, varlığın həqiqətidir» deyə inanırlar.

Google+ WhatsApp