NƏFSİ SAFLAŞDIRMADAN QABAQ  ÖZÜNÜTANIMA

NƏFSİ SAFLAŞDIRMADAN QABAQ ÖZÜNÜTANIMA

İnsan, müxtəlif baxımlardan ayrı-ayrı elmlərin mövzusudur. Psixologiya, sosiologiya, tarix, əxlaq, tibb, hətta fiziologiya və biologiya da uyğun elmlərdəndir. Bu elmlərin hər biri müəyyən bir baxımdan insanı öyrənir. İnsan kamilləşən mövcuddur. Bu kitabda da bu barədə danışılır.

Mövzu kamilliyyin zirvəsi və ona çatma yolları haqqındadır. Əsl hədəfə çatmaq üçün fitrətimizdəki vasitələri, bu yoldakı maneələri, vücudumuzu başqalarına bağlayan əlaqələri və bu əlaqələrdən ala biləcəyimiz yardımlardan danışılacaq.

Google+ WhatsApp