`Nisa` surəsinin təfsiri

`Nisa` surəsinin təfsiri

Bu surə 177 ayədən ibarətdir Mədinədə nazil olmuşdur, iman ədalətə dəvət, əvvəlki ümmətlərdən ibrət almaq, Allah düşmənləri ilə dostluq əlaqələrinin kəsilməsi, yetimlərin himayə edilməsi, eləcə evlənmə, irs, ilahi rəhbərə itaət, hicrət, Allah yolunda cihad s. kimi məsələləri əhatə edir. Bu surənin ilk 35 ayəsi ailə məsələləri ilə əlaqədar olduğundan «Nisa» (qadınlar) adlandırılmışdır.

Google+ WhatsApp