İNSAN VƏ İMAN

İNSAN VƏ İMAN

İnsan bir növ canlı olduğundan başqa canlılarla oxşar xüsusiyyətə malikdir. Amma bir sıra fərqli cəhətlər insanı digər canlılardan ayıraraq, ona üstünlük və ülvülük bəxş etmiş və kainatda rəqibsiz etmişdir.

İnsanın sair canlılarla başlıca fərqi “insanlıq” me`yarı, eləcə də mədəniyyət və sivilizasiyanın mənşəyi olması e`tibarı ilə iki nahiyədə öz əksini tapır: 1) Baxışlar, 2) Meyllər.

Ümumiyyətlə bütün canlılar özünü və obyektiv aləmi dərk etmək (və öz tutumu qədər ondan xəbərdar olmaq) qabiliyyətinə malikdirlər. Məhz bu mə`lumat və idrak sayəsində öz istəklərinə çatmaq üçün cəhd göstərirlər.

Google+ WhatsApp