Quranda dünyaşünaslığın əsasları

Quranda dünyaşünaslığın əsasları

Bu əsərin müəllifi Quran mövzuları barədə bir neçə cildlik toplu hazırlamaq niyyətindədir. İslam etiqad və düşüncəsini Quran baxımından açıqlayan bu toplu silsiləsi "Quranın siması" adı ilə təqdim edilir və həmin silsilədən artıq iki kitab nəşr edilmişdir: "Quran baxımından insanşünaslığın əsasları" və "Quranda peyğəmbərlik missiyasının əsasları".

Elm və fəzilət sahiblərinə təqdim edilən yeni kitabda isə kainat düzəni və kosmoloci dünyagörüşün fundamental problemlərinin Quran baxımından açıqlaması verilir. Kitabda Qurani-kərimin varlıq aləmini necə təfsir və şərh etməsi araşdırılır. Burada bir sualın əhatəli açıqlaması qarşıya qoyulur:

Qurani-kərim kainat düzəni barədə bütöv, əhatəli və qanunauyğun baxışlar sisteminə malikdir, yoxsa yox?

Google+ WhatsApp