Quranda namaz

Quranda namaz

“Quranda Namaz” adlı  kitab Qurani-kərimin buyuruqlardan ilham alaraq namaz haqqında söhbət açır. Belə ki, namaz haqqında olan 100-ə yaxın ayəyə uyğun mövzular tərtib edilmiş və mə`sumlardan (ə) nəql edilən rəvayətlərə istinadən onlara şərhlər verilmişdir.

Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan kitabın əhatə etdiyi mövzular aydın şəkildə qələmə alınmış və  diqqətin  əsas məqsədə yönəlməsi üçün  mətnə uyğun, vahid prinsip əsasında başlıqlar seçilmişdir.   

Kitabın səciyyəvi imtiyazlarından biri də, namazın əxlaqi-mə`nəvi yönlərinə diqqət yetirməsi və onun cəmiyyətdə olan roluna nəzər salmasıdır.

Google+ WhatsApp