SADİQ YOL AXTARANLAR ÜÇÜN İMAM SADİQİN (Ə) NƏSİHƏTLƏRİ

SADİQ YOL AXTARANLAR ÜÇÜN İMAM SADİQİN (Ə) NƏSİHƏTLƏRİ

Təkamül yolunda insanın agah sadiq mürəbbi rəhbərə malik olması zəruri əsas şərtlərdəndir. Yalnız özü doğru yolu tapmış insan başqalarına yol göstərə bilər. Bundan əlavə, rəhbər əlindən tutduğu adamı həqiqi kamilliyə apararkən yalnız onun xeyrini düşünüb, sədaqətli canıyanan olmalıdır.

Həqiqət axtaran insanlar deyilən xüsusiyyətlərə malik rəhbər tapmaq üçün bir çox çətinliklərə ruz qalmışlar. Bir çox insanlar azğın, hiyləgər talançı şəxsi bələdçi seçməklə kamillik səadət əvəzində cəhalət süquta düçar olmuşlar. Ona görə həqiqət aşiqləri bu mühüm işdə böyük həssaslıqla davamlı olaraq Allah-təaladan yardım diləməlidirlər.

Google+ WhatsApp