İSLAMDA AİLƏ QURULUŞU

İSLAMDA AİLƏ QURULUŞU

Dərin bəşəri məzmunu ilə əvvəlkidinlərdən əsaslı sürətdə fərqlənir İslam bütün dövrlər üçün əhəmiyyətini saxlayan ailə qurluşu bairəsində mühüm özəlliklərə malikdir. Müqəddəs kitabımız Qurani-kərimdə, əziz İslam Peyqəmbərinin (s) və məsum İmamlarımız hədislərində bu vacib məsələyə dair qiymətli örnəklər vardır.

Çoxsaylı və dərin məzmunlu əsərlərin müəllifi kimi tanıdığımız Höccətul-islam vəl-müslimin Hacı Əbdürrahman Yusifpur da adını çəkdiyimiz zəngin mənbələrə əsaslanaraq bu mövzuda gözəl bir əsər yazmışdır.

Kitabı oxuyarkən evlənmək, evlilik, ər-arvad münasibəti, onların hüquq və vəzifələri barədə elə aydın dəlillərə rast gəlirik ki, İslam dini və onun bəşəri mahiyyəti haqqında təsəvvürlərimiz daha da zənginləşir. Əsər bizə indiyədək əsası olmayan, lakin uzun illər dini ehkam kimi qəbul etdirilən bəzi bidətlərdən, islam dini adına söylənən böhtanlardan yaxa qurtarmaqda yardım edir.

 

Google+ WhatsApp