İSLAM DİNİNDƏ QADIN MƏSƏLƏSİ

İSLAM DİNİNDƏ QADIN MƏSƏLƏSİ

Qurani-Şərifdə islamiyyətdən qabaqkı dövrdə qadına olan cahil münasibət belə bir ayə ilə göstərilir: Anaya, müəyyən əşya qoyulmuş bir qab kimi baxırdılar. Ayrı bir ayədə verilir ki, hər hansı bir kişiyə qızı olması xəbərini versəydilər, həmin adamın hirsindən üzü qızarardı.

Google+ WhatsApp