TARİXİ VƏ DİNİ BƏHSLƏR

TARİXİ VƏ DİNİ BƏHSLƏR

Kitabda İslam müxalifətçiləri və istismarçılarının hər gün müxtəlif planlarla öz bədxah niyyətlərini həyata keçirməklə müxtəlif vasitələrlə və hansı yolla olursa-olsun İslamın və müsəlmanların tərəqqisinin qarşısını almağa çalışmasından bəhs olunur.

Google+ WhatsApp