‘Yunus’ surəsini oxuyan şəxsin...

‘Yunus’ surəsini tilavət etməyin fəziləti

Qurani-kərimin 10-cu surəsi olan “Yunus” surəsi 109 ayədən ibarətdir və Məkkədə, “besət”in əvvəllərində nazil olmuşdur. 
 
Bəzi təfsir alimlərinin qeydlərinə əsasən, bu surə “İsra” surəsindən sonra və “Hud” surəsindən öncə nazil olmuşdur.
 
İmam Sadiqdən (ə) nəql olunmuş bir hədisdə buyurulur: “Yunus surəsini iki və yaxud üç aydan bir oxuyan şəxsin nadanlardan olma qorxusu olmaz və qiyamət günü “müqərrəb”lərdən – Allaha yaxın kəslərdən olar.”
 
 (“Nurus-səqəleyn”, 2-ci cild, səh.290)
 
Maide.Az