Günün hədisi: Qız övladı ətirli bir güldür

Maide.Az günün hədisini təqdim edir:
 
Peyğəmbəri-Əkrəm (s):
 
Bir dəfə Peyğəmbəri-Əkrəmə (s) qız övladının müjdəsi verildikdə, səhabələrinə baxıb, onların çöhrəsində narazılıq hissi duydu. Buyurdu:
 
ما لَكُم؟ رَيحانَةٌ أشَمُّها ، وَ رِزقُها عَلَى اللّهِ عز و جل
“Sizə nə olub? Qız ətirli bir güldür ki, ruzisi də Allahın öhdəsindədir.”
 
(“Səvabul-əmal”, səh. 239, hədis 2.)