Hər kim bu surəni cümə günü oxusa...

110 ayədən ibarət olan “Kəhf” surəsi Qurani-Kərimin 18-ci surəsidir. İyirmi səkkizinci ayədən başqa, onun bütün ayələri Məkkədə nazil olmuşdur.
 
 
Bu surənin fəziləti və onu oxumağın təsirləri haqqında xeyli hədis nəql olunmuşdur. O cümlədən:
 
1. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) səhabələrinə buyurmuşdur: “Sizə bir surə haqda məlumat verimmi ki, nazil olduğu zaman yetmiş min mələk yola salmış, əzəməti göy və yeri əhatə etmişdir?!” Səhabələr dedilər: “Bəli, ey Allahın Peyğəmbəri!” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Kəhf surəsidir. Hər kim onu cümə günü oxusa, Allah-Taala onun növbəti cüməyə qədər günahlarını bağışlayar (başqa rəvayətdə buyurulur ki, günahlardan qoruyar)..., Dəccalın fitnəsindən amanda qalar.”
 
2. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər cümə axşamı “Kəhf” surəsini oxuyan şəxs dünyadan şəhid köçər, yaxud şəhidlərlə məhşur olar və qiyamət günü şəhidlər sırasında yer alar.” (“Məcməul-bəyan”, uyğun surənin təfsirində.)
 
Maide.Az