Quran dinlə - Sən nə bilirsən ki, cəza günü nədir?!

`İnfitar` surəsi, 18-19

18. Yenə də sən nə bilirsən ki, cəza günü nədir?!

19. Elə bir gündür ki,(o gün) heç kəs başqası üçün bir iş görməyə qadir olmayacaqdır. O gün əmr yalnız Allaha məxsusdur.