“Şəms” surəsi - audio

(Məkkədə nazil olmuşdur, on beş ayədir)

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1. And olsun Günəşə və onun şüasının vüsətinə,

2. And olsun (Günəşin) ardınca çıxmaqda olan Aya.

3. And olsun yeri işıqlı, havanı nurlu və günəşi görünən edən zaman gündüzə.

4. And olsun günəşi örtməkdə, üfüqləri və havanı qaranlıq etməkdə olan gecəyə.

5. And olsun göyə və onu bina edən (O qüdrətli varlığa, vücuda),

6. And olsun bu yerə və onu döşəyənə (O qüdrət sahibinə).

7. Və and olsun (insanın) nəfs(sin)ə və ona doğru-düzgün biçim verənə. (Bədən üzvlərini bir-birinə mütənasib və xüsusiyyətlərini isə həm bədən, həm də xarici mühitlə uyğun yaradana).

8. Sonra da günahlarını və təqvalı olmağını ona ilham etmiş və onu iş görməyə qadir etmişdir.

9. Nəfsini (etiqad və əxlaq kamallarında) təkamülə çatdıran və (fikir və nəfs pisliklərindən) onu təmizləyən kəs şübhəsiz, nicat tapmışdır!.

10. Və (nəfsini) pisliklərə bulaşdırıb cəhalət, küfr və pozğunluq pərdəsi altında gizlədən kəs, şübhəsiz, ziyana uğramışdır!.

11. Səmud (qövmü) azğınlıq üzündən (Salehi) təkzib etmişdi.

12. Onların ən bədbəxti ayağa qalxdığı (Salehin dəvəsini öldürmək üçün könüllü olduğu) zaman,

13. Allahın peyğəmbəri onlara demişdi: «Allahın dəvəsinə ziyan yetirməkdən və ona öz növbəsində su içməyə mane olmaqdan çəkinin!».

14. Amma onlar onu (Salehi) təkzib etmişdilər və Allahın dəvəsini öldürmüşdülər. Rəbbi də günahlarının cəzası olaraq onların hamısının kökünü kəsib yerlə yeksan etdi.

15. Və (Allah) bu işin aqibətin(ə görə heç bir kəs)dən qorxmaz.

Google+ WhatsApp ok.ru