ALLAHIN ELMİ VƏ FƏLSƏFİ YOLLA İSBAT OLUNMASI

ALLAHIN ELMİ VƏ FƏLSƏFİ YOLLA İSBAT OLUNMASI

Keçmiş alimlər, öz adətləri üzrə, əməliyyə risalələrinin müqəddiməsində Allahın sübut olunması yolları və dinin əsasları kimi məsələləri bəzən qısa, bəzən də geniş şəkildə qeyd edirdilər. Çünki əməliyyə risaləsi (şəri hökmlər) bir növ ictihad əsəri olub müctehidin, Allah-taalanın bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərdiyi Xatəmul-ənbiya Həzrəti Məhəmməd (s)-in şəriətindən çıxarışlar sayılır.

Google+ WhatsApp