Kərbəla inqilabını fərqləndirən xüsusiyyətlər – 6. Aşura faciəsinin təsir gücü

Kərbəla inqilabını fərqləndirən xüsusiyyətlər – 6. Aşura faciəsinin təsir gücü

Aşuranın – bu böyük qəhrəmanlıq hadisəsinin digər üstünlüklərindən biri müsəlmanların, hətta tarix boyu dünyanın azadlıqsevər insanlarının ümumi düşüncəsində təsir gücünə malik olmasıdır. Çəkinmədən deyə bilərik ki, Aşuranın bu cəhətinin tarixdə tayı-bərabəri yoxdur, yəni bütün dünyada baş verdiyi gündən indiyədək bu qədər azadlıqsevər üçün örnək və meyar, həmçinin zülmkarlara qarşı mübarizlərin fəaliyyət səbəbi olan belə bir hərəkat tapmaq mümkün deyil. Başqa sözlə desək, bu hərəkat zaman və məkan sərhədlərini aşan bir hərəkatdır. Aşuranın uzunluq, en və dərinlik təsiri təəccüb doğurur. (Uzunluq, en və dərinlik dedikdə, məqsəd zamanın uzunluğu, yerin coğrafi genişliyi və eni, dünyanın azadlıqsevər şəxslərində qoyduğu dərin təsirlər nəzərdə tutulur.)

Şübhəsiz, İmam Hüseynə (ə) mənsub olan belə bir hərəkatın elə məğlub olduğu ilk gündən fateh və qalib olmasını, eyni zamanda, düşmənin öz müxalifinin işini bitirdiyini düşündüyü vaxt öz işinin bitməsini nadir hallarda görmək mümkündür. İngilis alimi Tomas Karlel yazır: “Kərbəla faciəsindən aldığımız ən gözəl dərs Hüseyn və tərəfdarlarının Allaha möhkəm iman bəsləməsidir. Onlar öz əməlləri ilə göstərdilər ki, haqqın batillə qarşılaşdığı hallarda say bərabərliyi mühüm deyil və Hüseynin malik olduğu az bir dəstə ilə qələbə çalması məndə təəccüb doğurur.” (“Hüseynin (ə) insanlara öyrətdiyi dərs”, səh. 290.)

Bu pak şəxsləri öldürmək Əbu Süfyan övladlarının hakimiyyətinin möhkəmlənməsinə dəstək olmamaqla yanaşı, onların süqutunu və məhv olmasını həddən artıq tezləşdirdi. Aşura hadisəsindən sonra fərdi və qrup halında olan qanlı qiyam və etirazların hamısı bu inqilabın təsir gücündən, Aşurada iştirak edənlərin həqiqi qələbəsindən söz açır.

Müasir Misir yazıçısı Abbas Mahmud Əqqad yazır: Kərbəla hadisəsində Yezidi öz tərəf müqabilinə mütləq şəkildə zəfər çalmış, Hüseyni isə əksinə, həmin gündə məğlub olmuş görürük, amma qısa bir müddətdən sonra nəticələr təəccüblü şəkildə dəyişir və müqayisə (ölçü) tərəzisinin gözlərində heyrətamiz dəyişiklik meydana çıxaraq görünməyə başlayır. Belə ki, tərəzinin aşağı olan gözü göyə qədər qalxır və yuxarı olan gözü isə yerin dərinliklərinə qədər enir. Təəccüblü burasındadır ki, bu həqiqət tərəzinin xeyir və ziyan olan gözlərini müəyyən etməkdə müşahidə edənlər üçün heç bir şübhə yeri qoymur. (“Əbuş-şuhəda”, Abbas Mahmud Əqqad, tərcümə: Məhəmməd Kazim Muizzi, səh. 212 (azacıq fərqlərlə).)

Bu qəmli hadisənin digər nüfuz dairəsi və təsirli görünüşlərindən biri də budur ki, əsrlər sonra o Həzrətə bağlı milyonlarla insan hər il Məhərrəm günlərində, xüsusilə, İmam Hüseynin (ə) Tasua və Aşurasında o Həzrətə və yavərlərinə əzadarlıq edir, onların hörmətini saxlayır, bu yolda ağır xərclər çəkir, zəhmət və əziyyətləri canları bahasına alırlar, uşaq, yeniyetmə, ahıl, qadın və kişidən asılı olmayaraq, hər kəs həvəslə İmam Hüseyn (ə) əzadarlığının daha da zəngin keçirilməsi üçün əl-ələ verirlər. (”Aşura – Tarixin ən böyük qəhrəmanlıq salnaməsi”, Ayətullah Məkarim Şirazi, səh.21-24.)

Maide.az

Google+ WhatsApp ok.ru