QURANDA İSLAMİ DÜŞÜNCƏNİN SİMASI

QURANDA İSLAMİ DÜŞÜNCƏNİN SİMASI

İnsan varlığın mövcudiyyət səbəbi olan çalışma və hərəkətin bir başlanğıc nöqtəsi və sıçrayış amili vardır... O da imandır. İman, yəni çatmaq üçün çalışdığı hədəfə, həmin hədəfə çatdıran yola inanmaq, onu qəbul etmək və ona sadiq qalmaq... və nəhayət elə həmin çalışma və hərəkətə inanmaq. İman olmazsa hər bir hərəkət və çalışma müvəqqəti və nəticəsiz; hər bir axtaran, çalışan adam isə ümidsiz, kədərli, hərəkətsiz, sakit olar.

Google+ WhatsApp