1. Taibin münacatı (Tövbə edənlərin münacatı)

İmam Zeynalabidindən (ə) nəql olunan bu 15 dua "Xəmsə-Əşər" adı altında "Məfatihul Cinan" kitabında toplanıb. Bu dualar məhşur dualardandır. İnsanın özünü tərbiyə etməsi və günahdan çəkinməsi üçün çox təsirlidir. Əxlaq alimləri də bu dualarına oxunmasın sifariş edirlər. Əllamə Məclsinin atası Məhəmməd Təqi Məclisi buyurur ki, Allaha tərəf getmək istəyənlər "Xəmsə Əşər" duasını oxusunlar.