11. Muftəqirin münacatı (Allahın dərgahına ehtiyaclı olanların münacatı)