2015-ci ilin dekabr ayı üçün əlamətdar İslami günlər

2 Dekabr  – 20 Səfər -  İmam Hüseynin (ə) Ərbəini

7 Dekabr  – 25 Səfər -  İsa Peyğəmbərin (ə) anası Məryəm binti İmranın (s.ə) vəfatı

9 Dekabr  – 27 Səfər -  Yəhya Peyğəmbərin (ə) vəfatı

10 Dekabr  – 28 Səfər -  Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin (s) vəfatı

10 Dekabr  – 28 Səfər -  İmam Həsənin (ə) şəhadəti

12 Dekabr  – 30 Səfər -  İmam Rzanın (ə) şəhadəti

13 Dekabr  – 1 Rəbiül-əvvəl -  Leylətül-məbit hadisəsi – Həzrət Məhəmməd Peyğəmbər (s) Mədinəyə hicrət edib

15 Dekabr  – 3 Rəbiül-əvvəl -  Müaviyə oğlu Yezidin əmri ilə Kəbənin yandırılması

17 Dekabr  – 5 Rəbiül-əvvəl -  İmam Hüseynin (ə) qızı xanım Səkinənin (ə.s.) vəfatı
 
20 Dekabr  – 8 Rəbiül-əvvəl -  İmam Həsən Əsgərinin (ə) şəhadəti

21 Dekabr – 9 Rəbiül-əvvəl - İmam Mehdinin (əc) imamətinin başlanması günü

22 Dekabr  – 10 Rəbiül-əvvəl -   Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərlə (s) Həzrət Xədicənin (s.ə) izdivacı

24 Dekabr  – 12 Rəbiül-əvvəl -  Rəbiül-əvvəl- İslam Peyğəmbərinin mövludu (əhli-sünnənin rəvayətinə əsasən)  (Vəhdət həftəsinin başlanması) 

25 Dekabr  – 13 Rəbiül-əvvəl -  İsa peyğəmbərin (ə) mövludu

27 Dekabr  – 15 Rəbiül-əvvəl -  İslam tarixinin ilk məscidi - Quba Məscidi tikilib

29 Dekabr  – 17 Rəbiül-əvvəl -  Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin (s) mövludu (şiə mənbələrinə əsasən)

29 Dekabr  – 17 Rəbiül-əvvəl -  İmam Cəfər Sadiqin (ə) mövludu

30 Dekabr  – 18 Rəbiül-əvvəl -  Mədinədə Məscidül-Nəbəvi Məscidi tikilib