2015-ci ilin noyabr ayı üçün əlamətdar İslami günlər

2 noyabr  – 19 Məhərrəm -  Əhli-Beytin (ə) Kufədən Dəməşqə yola düşməsi

8 noyabr  – 25 Məhərrəm -  Kadisiyyə müharibəsi

10 noyabr - 27 Məhərrəm -  Meysəm Təmmarın şəhadəti

13 noyabr  – 1 Səfər -   Kərbəla əsirləri Yezidin Dəməşqdəki sarayına daxil olub. Siffeyn döyüşü

14 noyabr  – 2 Səfər -   Zeyd ibn Əli ibn əl-Hüseynin şəhadəti

15 noyabr -  3 Səfər - İmam Məhəmməd Baqirin (ə) mövludu 

19 noyabr  – 7 Səfər -   İmam Museyi Kazımın (ə) mövludu

20 noyabr  – 8 Səfər -   Salman Farsinin vəfatı

21 noyabr  – 9 Səfər -   Əmmar ibn Yasir 90 yaşında Siffeyn müharibəsində Muaviyyənin ordusu tərəfində şəhid edilir. Nəhrəvan döyüşü

26 noyabr  – 14 Səfər -   İmam Əli (ə) tərəfindən Misir əmiri təyin edilən Məhəmməd ibn Əbu-Bəkrin şəhadəti