2016-cı ilin Fevral ayı üçün əlamətdar İslami günlər

2 fevral - 22 Rəbiül-axır - Əl-Əqsa Məscidi tikilib

14 fevral - 5 Cəmadiül-əvvəl - Həzrət Zeynəbin (s.ə) mövludu

19 fevral - 10 Cəmadiül-əvvəl - Cəməl döyüşü

22 fevral - 13 Cəmadiül-əvvəl - Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəhadəti (bir rəvayətə görə)