2016-cı ilin iyul ayı üçün İslam təqvimi

1 iyul - 25 ramazan - Qüds günü
 
6 iyul - 1 şəvval - Fitr bayramı
 
8  iyul - 3 şəvval - Xəndək döyüşü baş verib
 
20  iyul - 15 şəvval - Ühüd döyüşü baş verib
 
20 iyul - 15 şəvval - Həzrət Həmzənin (ə) şəhadəti günüdür
 
30 iyul - 25 şəvval - İmam Cəfər Sadiqin (ə) şəhadəti