2016-cı ilin sentyabr ayı üçün əlamətdar İslami günlər

2  sentyabr - 30 zil-qədə - İmam Məhəmməd Təqinin (ə) şəhadəti
 
3  sentyabr - 1 zil-hiccə - İmam Əli (ə) və Həzrəti Fatimeyi Zəhranın (s.ə) izdivacı
 
7  sentyabr - 5 zil-hiccə - Həzrət Əbuzər Qəffarinin vəfatı
 
9  sentyabr - 7 zil-hiccə - İmam Məhəmməd Baqirin (ə) şəhadəti
 
10 sentyabr - 8 zil-hiccə - İmam Hüseynin (ə) Məkkədən Kərbəlaya yolda düşdüyü gün
 
11 sentyabr - 9 zil-hiccə - Həzrət Müslüm ibn Əqlin (ə) şəhadəti
 
11 sentyabr - 9 zil-hiccə - Ərəfə günü
 
12 sentyabr - 10 zil-hiccə - Qurban bayramı
 
17 sentyabr - 15 zil-hiccə - İmam Əliyyən Nəqinin (ə) mövludu
 
20 sentyabr – 18 Zil-həccə -  “Qədir-Xum” bayramı və İmam Əlinin (ə) Peyğəmbəri-Əkrəm (s) tərəfindən canişin və vəsi elan edildiyi gündür.
 
25 sentyabr – 23 Zil-həccə -  Meysəm Təmmarın şəhadət günü.
 
26 sentyabr  – 24 Zil-həccə -  “Mübahilə” günü və Əhli-beytin (ə) məqamı ilə bağlı “Təthir” ayəsinin nazil olduğu gündür.
 
27 sentyabr  -  25 Zil-Hiccə -   "Həl-Əta" (İnsan)  surəsinin nazil oldüğu gündür