3. Xaifin münacatı (Allahdan qorxanların münacatı)