4. Raciyinn münacatı (Ümid bəsləyənlərin münacatı)