5. Rağibin münacatı (Allaha rəğbət bəsləyənlərin münacatı)