“Maun” surəsi - audio

(Məkkədə nazil olmuşdur, yeddi ayədir)

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1. (Ya Peyğəmbər!) Allahın dinini və cəza gününü yalan hesab edəni gördünmü?

2. Bəli, o, həmin o kəsdir ki, yetimi hiddətlə qovar.

3. Və (heç kimi) yoxsulları yedirtməyə rəğbətləndirməz.

4. Vay halına o namaz qılanların ki,

5. Onlar öz namazlarından qafildirlər və ona etinasızdırlar.

6. Onlar riyakarlıq edər,

7. Və ehtiyac olan şeyləri (borc, zəkat, sədəqə, ev ləvazimatı və s. başqalarından) əsirgəyərlər. (Yetimi qovmaq və fəqirə (miskinə) etinasız yanaşmaq dini inkar etmək əlamətlərindəndirsə, onda vay halına namazdan qafil olanın, əməldə riyakarlıq edənin və zəkata mane olanın! Onların günahı daha böyükdür).