“Nəsr” surəsi - audio

(Mədinədə nazil olmuşdur, üç ayədir)

Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.
 
1. Allahın köməyi və o (böyük) zəfər (Məkkənin fəthi və digər zəfərlər) gəldiyi zaman,
 
2. İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqlarını gördüyün zaman,
 
3. Rəbbinə həmd-səna etməklə bərabər Onu zikr et, etiqad və əməldə Onu pak və nöqsansız bil. Ondan bağışlanmaq dilə. O, həqiqətən, daim nəzər yetirən və tövbələri qəbul edəndir.